• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

פרטי ספריה

ספריה עירונית יבנה
רח' שד' דואני 6 יבנה, ת.ד. 5882, יבנה 70600
טלפון 08-9333303
פקסימיליה 08-9333302
דוא"ל: cotaryavne@bezeqint.net
שם מנהל/ת הספרייה: מזל צנעני
שם מנהל הכותר: ציון דויד

שעות פתיחה

ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 15:00 - 18:45
ימים א', ג', ו' בין השעות 9:00 - 11:45
בחודשי הקיץ:
ימים א', ה' בין השעות 15:00-18:45
ימים ב', ד' בין השעות 15:00-19:45
ימים א', ג', ו' בין השעות 9:00-11:45

ספרים פופולרים

שירותים מיוחדים
שמירת ספר מבוקש לקורא, הדרכת קבוצות ילדים להכרת הספריה והשימוש בחדר העיון.
שעת סיפור, מפגשי סופרים לנערים ולמבוגרים, יריד ספרים, שבוע הסופר העברי. פעולות העשרה במסגרת שבוע הספר.

במבנה הכותר משולבים
חדר מורשת והנצחה של חללי צה"ל בני העיר יבנה.
מוזיאון "מקראור" ללימוד המקרא.
מרכז מחשבים משוכלל – פועל ברשת תקשורת אלחוטית.

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף

הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]